LÄNKAR

Snabblänkning
Bilder Skivbolag mm Forum & fans
Interaktiva siter Shower English sites
Div. recensioner Konserter mm Chat och intervjuer
Nanne som programledare Melodifestivalen Nanne på radio
Nanne i TV Grammis mm Engagemang och kampanjer
Övriga Nanne sidor Listor och statistik Musiklänkar
Länkar till viktiga siter och organisationer


Fotograf: Angelica Engström

NANNE-BILDER:

SKIVBOLAG, MANAGEMENT ETC

FORUM

Fansens sidor

INTERAKTIVA SITER, PROGRAM & VIDEOSEKVENSER MED NANNE

Wallmans sidor om musikalen "Sweet Charity"

Vild

ENGLISH & FOREIGN SITES ABOUT NANNE

SKIVRECENSIONER

SWEET CHARITY RECENSIONER

HUR MAN LYCKAS I BUSINESS…....RECENSIONER mm

KONSERT- OCH FRAMTRÄDANDE-RECENSIONER

KONSERTER- OCH FRAMTRÄDANDEN

NANNE-CHAT

NANNE-INTERVJUER

SWEET CHARITY ARTIKLAR & INTERVJUER

NANNE SOM PROGRAMLEDARE

ROSA BANDET 2006

Nanne sjunger 'Håll Om Mig' i finalen i Globen

MELODIFESTIVALEN 2005

MELODIFESTIVALEN 2003

MELODIFESTIVALEN 2001

MELODIFESTIVALEN 1998

MEDVERKAN I OLIKA RADIO-PROGRAM

MEDVERKAN I OLIKA TV-PROGRAM

GRAMMIS & ANDRA NOMINERINGAR

ÖVRIGA NANNE-SIDOR

NANNE LISTOR OCH STATISTIK

MUSIK LÄNKAR
Stage Pool
En site för er som söker jobb som artister, skådespelare, sångare, dansare eller statister.
Skandinaviens ledande audition service sedan fyra år tillbaka. Som medlem får Du den senaste informationen om auditions och castings.
http://www.stagepool.se/

LÄNKAR TILL VIKTIGA SITER & ORGANISATIONER
(Samtliga är religiöst och partipolitiskt obundna.)

BRIS
BRIS, Barnens Rätt I Samhället, verkar för att ge stöd till barn som har det svårt och för att göra barnens röster hörda bland politiker och myndigheter.
Barnens Hjälptelefon och BRIS-Mailen är BRIS viktigaste hjälpmedel när det gäller att stödja barn och unga. Dit kan barn och ungdomar anonymt ringa eller maila för att få prata med en vuxen om sina problem. Under 2002 tog dom emot 80 000 samtal på Barnens Hjälptelefon och 7000 mejl till BRIS-Mailen, vilket visar på att behovet att få någons tid - någon som lyssnar - är oerhört stort.
Genom BRIS kan barn också få hjälp med att ta kontakt med andra vuxna i sin omgivning. Som t.ex. skolsköterskan, en släkting eller någon person inom socialtjänsten. BRIS är alltså ett komplement till myndigheterna och en länk mellan barn, vuxna och samhälle.
Förutom Barnens Hjälptelefon och BRIS-Mejlen finns även BRIS Vuxentelefon - om barn, dit vuxna kan ringa. Det visade sig att behovet att få råd och stöd av en annan vuxen var stort.
I över trettio år har BRIS verksamhet drivits med hjälp av ideella krafter, donationer och medlemsavgifter - vilket visar att även allmänheten hyser ett starkt förtroende för BRIS som organisation.
www.bris.se


Friends
En site för: mobbade, kompisstödjare, mobbare, föräldrar och lärare.
Målet med Friends är att hjälpa så många skolor som möjligt att starta upp ett fungerande kompisstödjar-system och en handlingsplan mot mobbning, för att på sikt skapa en förbättrad psykosocial miljö.
http://www.friends.se/

Fryshuset
Ett ställe fullt av liv, musik, engagemang och många vettiga sociala projekt!
http://www.fryshuset.se

Rädda barnen
Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i Kris arbetar med behandling av barn och ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp, som lever med näraliggande krigs- och flyktupplevelser och barn som drabbats av sorg. På KrisCentrum finns också Rädda Barnens Hotline, en verksamhet som syftar till att stoppa och störa barnpornografin på Internet.
I december 1999 startade Rädda Barnen sin Hotline (www.rb.se/hotline) mot barnpornografi, för att stoppa och störa produktionen och distributionen av barnpornografi på Internet.
Under de tre år som Hotline har funnits Har Rädda Barnen fått över 15 000 tips från allmänheten. 2001 ledde arbetet till fällande domar både i Sverige och utomlands och i två fall kunde även pågående övergrepp mot barn stoppas.
Föräldratelefonen 020 - 786 786
Föräldratelefonen är till för alla föräldrar som behöver en annan mamma eller pappa att prata med. Du är alltid anonym och du får den tid du behöver. Dom som svarar är givetvis själva föräldrar och dom vet hur det känns att inte räcka till.

Öppettider: Måndag 12.00 - 21.30
Tisdag till fredag 18.00 - 21.00
Lördag 10.00 - 13.00
Söndag 13.00 - 16.00.
Vill Du som är förälder engagera dig i föräldratelefonen?
Ring då till Inga Maria Lahlou på telefon 08-698 91 27.
http://www.rb.se/

BOJ - Brottsofferjourernas Riksförbund
En brottsofferjour består av ett antal ideellt arbetande stödpersoner, som har till uppgift att stödja och hjälpa brottsoffer. Samtliga stödpersoner är mycket noggrant utvalda och genomgår omfattande och fortlöpande utbildning. Kontakten med BOJ är kostnadsfri och skyddad av ett tysthetslöfte.
Ett flertal brottsofferjourer har även utbildade vittnesstöd, som hjälp och trygghet för
målsäganden (brottsoffer) och vittnen, som kallats till tings- eller hovrätt.
http://www.boj.se/

Brottsoffermyndigheten
Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.
Myndighetens kärn-verksamhet är att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och i frågor om Brottsofferfonden och att fungera som ett kunskapscentrum i frågor som rör brottsoffer.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/

BRÅ - Brottsförebyggande Rådet
Arbetar, precis som det låter för att förebrygga brott.
Här kan du få frågor på lag och brottstatistik och mycket mer!
http://www.bra.se

JÄMO - Jämställdhetsombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannen, JämO, är en statlig myndighet som sedan 1980 övervakar att kvinnor och män har lika rättigheter i arbetslivet och även att studenter inom högskolan har lika rättigheter oavsett kön.
Jämställdhetslagen har två huvuddelar: krav att alla arbetsgivare bedriver aktivt jämställdhetsarbete samt förbud mot könsdiskriminering och sexuella trakasserier på arbetsplatser och högskolor.
http://www.jamombud.se/

KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället)
KRIS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. KRIS är en kamratförening bestående av före detta kriminella eller missbrukare.
Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk.
http://www.kris.a.se/

Kvinnofridsportalen
Kvinnofridsportalen - om mäns våld mot kvinnor.
Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum för dig som i din verksamhet möter kvinnorna, männen och barnen eller vill lära dig mer om problematiken. Här finns allt från rapporter, statistik, exempel på olika verksamheter och projekt till aktuella konferenser, utbildningar och litteratur.
http://www.kvinnofrid.se/

RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Medmänniskor Till Stöd För Varandra
http://www.rfs.a.se/

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
http://www.roks.se/

SKR - Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, är en ideell, religiöst och politiskt obunden riksorganisation för lokala kvinnojourer och andra organisationer som vill motverka mäns våld mot kvinnor
http://www.kvinnojour.com/

Våldskildringsrådet
Våldsskildringsrådet arbetar med frågor kring våldsskildringar och mediepåverkan.
Deras arbete gäller alla rörliga bildmedier (film, TV, video, datorspel, Internet).
http://www.sou.gov.se/

SITER FÖR STESSADE OCH UTBRÄNDA

Barbro Bronsberg
Socionomen Barbro Bronsberg brände ut sig, blev stressexpert. Nu ger hon goda råd gratis och säljer avslappning på kassettband och video. Dessutom många stressrelaterade länkar.
http://www.bronsberg.se/

 
 

KÖP MUSIK
Här hittar du Nannes musik